obs Vinkenbuurt 

OBS Vinkenbuurt

Openbare basisschool (obs) Vinkenbuurt is al meer dan honderd jaar een bindende factor in de buurtschap Vinkenbuurt. De kracht van obs Vinkenbuurt is de saamhorigheid, betrokkenheid en positieve sfeer. De leerlingen spelen, werken en leren samen. In deze fijne leeromgeving voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zich optimaal ontwikkelen. De ouders tonen hun betrokkenheid door zich in te zetten bij allerlei ondersteunende activiteiten.

 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Op onze school hebben wij oog voor iedere leerling en stellen zorgvuldig de individuele onderwijsbehoeften van de leerling vast. Ons onderwijs is er op gericht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften, waarbij wij gebruik maken van de talenten van de leerling.

 

Obs Vinkenbuurt is een basisschool voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht de godsdienstige, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond of nationaliteit. Respect voor de verschillen tussen mensen is een belangrijke basis.


Graag tot ziens op obs de Vinkenbuurt!

Laatste nieuws

Hieronder vindt u de belangrijkste laatste nieuwtjes vanuit obs Vinkenbuurt.

Nieuws

Groep 8 maakt de Doorstroomtoets

In februari maakt groep 8 de Doorstroomtoets. Dit is de nieuwe Eindtoets van Cito. De Doorstroomtoets wordt afgenomen op maandag 5 en dinsdag 6 februari. De vakken die aan bod komen op de Doorstroomtoets zijn rekenen en taalverzorging. Bij taalverzorging gaat veel aandacht uit naar begrijpend lezen en het spellen van werkwoorden en categoriewoorden. 

De uitslag van de Doorstroomtoets wordt halverwege maart verwacht, vlak voor de aanmeldingen van het voortgezet onderwijs. 

De kinderen van obs Vinkenbuurt hebben een advies ontvangen in januari. Dit advies is in wezen bindend, tenzij  uit de Doorstroomtoets komt dat leerlingen hoger scoren dan het schooladvies. Obs Vinkenbuurt zal dan het advies aanpassen naar de hogere score. Een lager advies dan eerder werd geadviseerd zal door ons niet gegeven worden.

Mocht u vragen hebben over de Doorstroomtoets of over het schooladvies, de aanmelding naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u bij de leerkrachten van groep 8 of de intern begeleider terecht.