Foto's

Geziende geldende AVG-regels kunnen wij geen foto's en video's meer op de website met u delen. Dit doen wij via het oudercommuncatiesysteem Parro. U bent hiervoor uitgenodigd door de leerkracht. Zo niet, laat het weten!!!