De OR

De OR: Wat is dat?

De ouderraad (OR) organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen. In samenspraak met de leerkrachten worden activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes etc.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad de collectieve belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, de directie en het bestuur; soms op verzoek van de achterban, soms op eigen initiatief.

Ouderbijdrage

Voor feestelijke momenten op school zoals de sinterklaasviering, schoolreisjes e.d. krijgt de school geen vergoedingen van de overheid. Daarom vraagt de ouderraad aan de ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage.                         

Hoofdluis

De hoofdluiscontrole wordt op vrijwillige basis gedaan door ouders van de school. Deze ouders doen dat zo kort mogelijk na een langere vakantie. Er is een hoofdluisprotocol. Zie ook de website van de school.

Het blijft een verantwoordelijkheid van de ouders dat de kinderen hoofdluisvrij op school zijn.

Voor alle kinderen

De OR heeft bij bepaalde activeiten hulp en ondersteuning van de andere ouders nodig. Gelukkig zijn er ouders die graag meehelpen.Ook uw kind doet mee aan de door de ouderraad georganiseerde activiteiten. Kunnen wij ook op u rekenen?!