Ons team

Directeur: Connie van den Berg
Connie is belast met en verantwoordelijk voor de algehele leiding van de school. Connie heeft een aantal hoofdtaken. Dit zijn administratie, personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en financieel beleid. Daar zijn natuurlijk veel taken onder te brengen. Ook verzorgt zij de inbreng en uitwisseling van bestuurlijke zaken met team en MR. Connie is een gesprekspartner voor ouders en leerkrachten bij bijzondere omstandigheden.

Groepsleerkrachten
Een groepsleerkracht is direct verantwoordelijk voor het lesgeven in de groep en alles wat daar mee samenhangt. Een groepsleerkracht is de spil van het onderwijs aan onze leerlingen. De zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is een belangrijk onderdeel van hun takenpakket. Natuurlijk heeft een groepsleerkracht een belangrijke stem in het beleid, m.n. het onderwijskundig beleid, van de school. Elke groepsleerkracht heeft ook een aantal extra taken in de school zoals huishoudelijke taken.
  

Leerkracht groep 1/2/3: Carla Brand (ma, di) en Jacqueline Groenendaal (wo, do, vrij)

Leerkrachten groep 4/5:  Martine Verkerk (wo, do, vrij) en Petra Wammes  (ma, di)

Leerkrachten groep 6/7/8:  Mark de Beer (ma, di, wo) en Sacha Bruls (do, vrij) (

Intern Begeleider: June Loopmans

De taak van Intern Begeleider is veelomvattend, maar richt zich m.n. op leerlingen die extra zorg nodig hebben en leerkrachten die begeleid willen worden in de zorg voor leerlingen. De Intern Begeleider is een belangrijke persoon in de school. Zij coördineert heel veel taken en procedures die met de zorg voor leerlingen te maken hebben. Ook heeft de Intern Begeleider veel invloed op het schoolbeleid.  De collega's zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering.

Administratief medewerker: Irma Schotveld


Didactisch coach: Paula Boter

Andrea filmt de leerkrachten tijdens het lesgeven in de klas, analyseert deze video en gaat hierover met de leerkrachten in gesprek. Dit om er voor te zorgen dat de didactiek van de leerkracht op een hoger plan komt. Zij is een soort coach die de leerkrachten coacht in het lesgeven.

Concierge: Koos Laarhoven

Koos voert werkzaamheden uit, die gericht zijn op huishoudelijke, onderhouds-, kopieer- en reparatiewerkzaamheden. 

Vakleerkracht muziek: Bert Beentjes

Bert is een groepsleerkracht, maar geeft muzieklessen.

Godsdienst: Tineke Struik

Tineke is op vrijdagmorgen 1,5 uur bij ons op school. Zij geeft godsdienstles aan de leerlingen die daarvoor gekozen hebben. 

Schoolschoonmaakster: Yvon de Koning

Al jaren maakt zij bij ons de school naar alle tevredenheid schoon!! Het schoonmaakbedrijf wil nog wel eens wisselen maar Yvon blijft bestaan!